B2C, business to consumer

Consumentencommunicatie is een belangrijk aspect tot het welslagen van het product in de markt. In functie van het doel ervan, informeren – aanzetten tot actie – imagebuilding, wordt een verbinding gecreëerd tussen de consument en het product. Steeds wordt aangezet om verder te lezen en meer betrokkenheid te verwerven, zodat de consument overgaat tot identificatie met en aankoop van het product.