Marketingplannen

Ook een bedrijf of organisatie heeft behoefte aan een plan om zich te positioneren. Wat is de ziel van een bedrijf, het mission statement, de filosofie, het doel,.... En welke middelen zal zij tot zich nemen om toe te werken naar die doelen? Het geheel is een amalgaam van creatieve ideeën en uitgekiende strategie in een vastgelegde timing en frequentie.