Concepten

We werken graag vanuit een concept. Dit vormt de basis van alle andere acties, die samen een coherent geheel vormen, hetzij op het niveau van het bedrijf of het product. Een aangepaste communicatie wordt mee opgenomen, in functie van de doelgroep en de gewenste acties.