Webshop

Als we de evolutie bekijken van het internet, websites, online toepassingen en sociale media, dan is het duidelijk dat verkoop via internet ook voor wijn onafwendbaar is. Hoewel België traditioneel wat achterop hinkt zijn de cijfers overduidelijk en wordt de trend ingezet. Het juist inschatten van een webwinkel, de verwachtingen, het potentieel en het digitaal werk er rond is van cruciaal belang om niet teleurgesteld te zijn over de resultaten.